Pebra

Profesionálny prístup ku klientom

Profesionálne služby

Naša ponuka

Pult centrálnej ochrany

Neustále strážime objekty zabezpečené pomocou elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), ktoré sú na pult pripojené.

Vzdialený monitoring

Neustály dohľad nad objektom prostredníctvom videomonitoringu alebo GPS lokátoru.

Strážna služba

Ochrana objektu alebo osoby je vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

Ponúkame

- fyzickú ochranu majetku a osôb
- poriadkovú službu s informátorskou, recepčnou a hliadkovou službou
- strážnu služba so statickým a obchádzkovým strážením
- poradenstvo, konzultáciu a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti ochrany majetku a osôb
- prevádzkovanie PCO(pultu centrálnej ochrany)
- technickú a elektronickú ochranu objektov a motorových vozidiel
- dohliadaciu službu s motorizovanými a strážnymi hliadkami

Partneri