SBS PEBRA BRATISLAVA

 

SYSTÉM OCHRANY

 

MOBILNÁ OCHRANA

 

   TECHNICKÉ
   ZABEZPEČENIE

 

KONTAKTY

Naša ponuka

 

- strážna služba so statickým a obchádzkovým strážením

 

- poriadková služba s hliadkovou, informátorskou a recepčnou službou

 

- fyzická ochrana majetku a osôb

 

- poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnos v oblasti ochrany majetku

  a osôb

 

- prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany (PCO) - technická a elektronická ochrana

  objektov a motorových vozidiel

 

- dohliadacia služba s motorizovanými a strážnymi hliadkami

o SBS PEBRA

Základná štruktúra

Ciele

Ponuka práce

Referencie

TOPlist

 telefónny kontakt  0948 785 666       www.pebra.sk